Thursday, August 26, 2010

New Day


I've called this photograph "Ny Dag", which is "New Day" in Norwegian.  It was accepted to a local art exhibit, and I'm handing it in, enlarged, matted and framed, today. 

Dette bildet har jeg kalt "Ny Dag", og det ble antatt til Gjøvik Kunstforenings juryerte høstutstilling som åpner på lørdag.  Jeg leverer det fra meg i dag, forstørret, med passepartout og ramme.

Sunday, August 15, 2010

Baby Girl

A beautiful little seven-month old girl.  Just so relaxed and happy!
En nydelig liten sju-måneders gammel jente.  Så rolig og fornøyd!

Wednesday, August 11, 2010

Monday, August 9, 2010