Saturday, January 11, 2014

Black Swan

Datteren min som den sorte svanen.
(Sminke: Hun selv)
My daughter as the Black Swan. 
(Makeup: herself)

Sunday, January 5, 2014