Sunday, February 3, 2013

Teddybjørn / Teddy Bear

Teddybjørnen passer på...
Teddy Bear taking care...

No comments:

Post a Comment